Thursday, March 29, 2012

หากการแรลลี่ของดัชนี SET รอบปัจจุบันมีจุดสูงสุดที่ 1,214.31 จุด การพักฐานที่อาจเกิดขึ้นมีเป้าหมายอยู่ที่ไหนบ้าง ?หลังจากที่ผมพาเพื่อนนักลงทุนลองใช้ทฤษฎี Fibonacci Retracement เพื่อหาระดับเป้าหมายการฟื้นตัวของดัชนี SET หลังจากการปรับพักฐานจาก 1,148.28 จุด ลงมาถึง 843.69 จุด (ย้อนไปอ่านได้ ที่นี่) ได้มีเพื่อนนักลงทุนขอให้ลองใช้ทฤษฎีนี้กับการแรลลี่ของดัชนี SET ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011 จากระดับ 843.69 จุด ขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 1,214.31 เมื่อไม่นานมานี้ แล้วย่อลงมาวนเวียนอยู่ที่ระดับ 1,200 จุด ในปัจจุบันนี้นั้น ถ้าระดับ 1,214.31 จุดเป็นจุดสิ้นสุดการแรลลี่ และดัชนี SET ได้เข้าสู่การปรับพักฐานแล้ว  ทฤษฎี Fibonacci Retracement จะบอกอะไรเราได้บ้าง


ดัชนี SET แรลลี่จาก 843.69 จุด ไป  1,214.31 จุด แล้วพักปรับฐาน
คำถามคือ จากจุดสูงสุดที่ระดับ 1,214.31 จุด เป้าหมายการปรับพักฐานของดัชนี SET จะลงไปอยู่ที่ระดับใดบ้าง ?


หาคำตอบได้ดังนี้ครับ
Fibonacci Ratio ได้แก่


-1.000 , -0.886 , -0.618 , -0.500-0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.5000.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.5001.618 , 2.000 , 2.618


Retracement = High price - Low price = 1,214.31 - 843.69 = 370.62 จุด


Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio]
= 843.69 - ( 370.62 x -1.000 ) = 1,214.31
= 843.69 - ( 370.62 x -0.886 ) = 1,172.06
= 843.69 - ( 370.62 x -0.618 ) = 1,072.73
= 843.69 - ( 370.62 x -0.500 ) = 1,029.00
= 843.69 - ( 370.62 x -0.382 ) = 985.27
= 843.69 - ( 370.62 x -0.236 ) = 931.16
= 843.69 - ( 370.62 x 0.000 ) = 843.69
= 843.69 - ( 370.62 x 0.236 ) = 756.22
= 843.69 - ( 370.62 x 0.382 ) = 702.11
= 843.69 - ( 370.62 x 0.500 ) = 658.38
= 843.69 - ( 370.62 x 0.618 ) = 614.65
= 843.69 - ( 370.62 x 0.786 ) = 552.38
= 843.69 - ( 370.62 x 0.886 ) = 515.32
= 843.69 - ( 370.62 x 1.000 ) = 473.07
= 843.69 - ( 370.62 x 1.127 ) = 426.00
= 843.69 - ( 370.62 x 1.272 ) = 372.26
= 843.69 - ( 370.62 x 1.382 ) = 331.49
= 843.69 - ( 370.62 x 1.500 ) = 287.76
= 843.69 - ( 370.62 x 1.618 ) = 244.03
= 843.69 - ( 370.62 x 2.000 ) = 102.45
= 843.69 - ( 370.62 x 2.618 ) = -126.59
ในขณะนี้ระดับของดัชนี SET อยู่ต่ำกว่า 1,200 จุดเล็กน้อย ดังนั้นจุดสำคัญที่จะต้องรับให้อยู่คือ 1,172.06 จุด และ 1,072.73 จุดครับ


===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"