Tuesday, March 13, 2012

เริ่มชัดว่า NVDR กลับมาเก็บหุ้น IVL


หลังจากที่ต่างชาติ NVDR ทิ้งหุ้น IVL เพื่อปรับฐานเล็กมาได้ระยะหนึ่ง ขณะนี้เห็นได้ชัดว่า ต่างชาติ NVDR เริ่มเก็บหุ้นคืนแบบใจเย็น มีส่วนลดก็ซื้อ ไม่มีก็ไม่เอา ถ่วงราคาไว้แถว ๆ 37-40 บาท ในรูปข้างล่าง เส้นสีน้ำเงินแสดงปริมาณหุ้น IVL ในมือของต่างชาติ NVDR อ่านสเกลทางซ้ายมือ จะเห็นว่า การกลับลำได้ผ่านเส้นแนวโน้ม 1 และ 2 ขึ้นไปได้แล้ว ขณะนี้กำลังไต่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเส้นแนวโน้ม 3 และ 4 ครับ สำหรับเส้นแนวโน้ม 3 นี้จะเห็นได้ว่า เคยมีความพยายามจะผ่านเส้นนี้มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่าน ส่วนเส้นแนวโน้ม 4 ก็มีเคยพยายามผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเช่นกัน ตอนนี้เราก็ติดตาม NVDR ไปเรื่อย ๆ จนกว่าปริมาณหุ้นในมือจะขึ้นมาถึงเส้นแนวโน้ม 3 และ 4 จากนั้นค่อยมาลุ้นกันครับว่าคราวนี้จะผ่านไปได้หรือไม่ ถ้าได้ ก็เป็นอันว่าเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นครับ ระหว่างดู IVL อย่าลืมดู SET ไปด้วยนะครับ

2012-03-12 NVDR continues to buy IVL===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "