Thursday, March 1, 2012

มูลค่าหุ้นไทยในมือต่างชาติทะลุแนวต้านแรก มุ่งหน้าสู่แนวต้านถัดไป


ผมอัพเดต สถานะการถือหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นวันที่ 1 มีนาคม 2012 ตามรูปข้างล่างครับ แนวต้านขอบบนด้านใน (เส้นแดง 1 ดอกจันทน์) ได้ถูกแทงทะลุแล้วครับ หุ้นในมือต่างชาติได้เลยระดับนั้นมาแล้ว 1,424.15 ล้านบาท แนวต้านถัดไปคือระดับเส้นแดง 2 ดอกจันทน์ ถัดขึ้นไปอีก 18,872.13 ล้านบาทครับ จับตาให้ดีครับ


ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกราฟข้างบน คลิกที่นี่ ครับ 


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "