Thursday, March 1, 2012

เข้าใจพัฒนาการและแนวทางการสร้างกิจการของ IVL ในพารากราฟเดียว

ผมอ่านเกี่ยวกับ IVL มาค่อนข้างมาก ค่อย ๆ ปะติดปะต่อเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตัวเองเรื่อยมา จนมาพบบทความวิจัยจาก ASP ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยคุณธิปธวัช  สุวรรณธำมรงค์ (034124) ขอชื่นชมเลยครับว่า ตีประเด็นได้แตก เขียนได้กระชับดีมาก ทำให้มองเห็นพัฒนาการใหม่ของ IVL อย่างแจ่มแจ้งภายในพารากราฟเดียว ขอยกข้อความมาแปะไว้ตรงนี้ และขอบคุณมากครับ

"ถึงเวลาย่างก้าวเข้าสู่โครงการ upstream เพื่อการจัดหา PX  PTA และ MEG ภาพรวมการประชุมกับนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ยังคงสัมผัสได้ถึงกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท ที่เป็นไปในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลุ่มผู้บริหารที่ล้วนมีวิสัยทัศน์ในการนำพาธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้ง ทั้งนี้ ความสำเร็จของ IVL ที่ผ่านมา จากการบรรลุแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ (ทั้งการขยายกำลังการผลิต บวกกับการเข้าซื้อกิจการอย่างไม่หยุดยั้ง) ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ (polyester chain) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ขั้นกลางได้แก่ PTA และ MEG (เพิ่งเริ่มต้น) และขั้นปลายทั้งเม็ดพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่ง IVL ได้พยายามฉีกรูปแบบการลงทุนโดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ specialty เพื่อผลักดัน margin รวมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ให้สูงขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วถือว่ายังจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (เน้น PTA) และขั้นปลาย ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบขั้นต้น ได้แก่ PX และขั้นกลางได้แก่ MEG ซึ่งประเมินว่าแนวโน้มของราคาผลิตภัณฑ์ในระยะยาวจะยิ่งปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นแผนการลงทุนใหญ่ของ IVL ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปยังขั้นต้น (upstream projects) ที่อินเดียและตะวันออกกลางที่มีขนาดกำลังการผลิตรวมโครงการละ 2 ล้านตัน/ปี (world scale) ในรูปแบบ green field project ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ระยะเวลาก่อสร้าง 4-5 ปี โดยเน้นการเข้าร่วมทุน (joint venture) กับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและมีทำเลที่ตั้งใกล้ชิดกับโรงกลั่นซึ่งสามารถ supply วัตถุดิบหลักแนฟธาให้กับโรง PX ได้ ขณะที่การลงทุนในโครงการ MEG ในทวีปอเมริกาเหนือที่แผนการลงทุนต่อไปจะเน้นต่อยอดไปสู่โรงงาน ethane cracker เช่นเดียวกัน จะล้วนแต่ส่งผลบวกต่อการจัดหาวัตถุดิบที่มั่นคงในระยะยาวด้วยต้นทุนต่ำลง สำหรับแหล่งที่มาของเงินลงทุนทั้งหมดจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ด้วยสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนที่ต่ำมากเพียง 0.4 เท่า จึงไม่น่ากังวลเรื่องการเพิ่มทุนในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าแต่อย่างใด"

เพื่อให้เข้าใจข้อความข้างต้น ผมตัดแผนภาพผลิตภัณฑ์ของ IVL มาเสริมดังภาพข้างล่างครับ (กรอบเส้นประแดงคือ สิ่งที่ IVL กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน บริเวณกลางน้ำและปลายน้ำ)

[คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ในภาพ FMCG ย่อมาจาก Fast Moving Consumer Goods = สินค้าอุปโภคบริโภค]=========================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "