Tuesday, September 3, 2013

อัพเดต Big Picture ของ SET ณ สิ้นวันที่ 3 ก.ย. 2013

     ผมเอา Big Picture ของ SET ณ สิ้นวันที่ 3 ก.ย. 2013 มาอัพเดตไว้ ดัชนียังคงอยู่ใต้แนว supply line เส้นประขาวภายในช่องแนวโน้มสีม่วงนะครับ ต่อจากนี้จะไป 1,200 จุด หรือจะออกข้างไปชนเส้นประแล้วค่อยลง หรือจะออกข้างแล้วขึ้นไปอยู่เหนือเส้นประ น่าติดตามมากครับ
Short URL =  http://bit.ly/15TVs1L


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"