Wednesday, September 11, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 10 ก.ย. 2013

     หลังจากนักลงทุนต่างชาติขนเงินออกจากตลาดหุ้นไทยได้สักพักใหญ่ ๆ แล้ว บัดนี้นักลงทุนต่างชาติได้เริ่มย้อนกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในภาพข้างล่างจะเห็นการวกกลับของเส้นกราฟสีเหลือง หรือ ปริมาณเงินลงทุนสะสมในตลาด SET (ในวงกลมเขียว) ที่ตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ย EMA10D สีฟ้าขึ้นไปได้แล้ว แต่เมื่อพิจารณาแนว supply line เส้นประสีขาวพบว่า เส้นเหลืองมาหยุดอยู่ที่เส้นประขาวพอดีในวันนี้ คงต้องรอดูอีกสักวันครับว่า เส้นเหลืองจะผ่านเส้นประขาวขึ้นไปได้หรือไม่ ถ้าได้ก็แสดงว่าฝรั่งกลับลำเข้าตลาดหุ้นไทยแล้วโดยชัดเจน อย่างน้อย ๆ ก็ในระยะสั้น ๆ นี้ครับ

Short URL =   http://bit.ly/15TBDUg


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"