Monday, September 16, 2013

สิ้นวันที่ 16 ก.ย. 2013 ดัชนี SET ยืนเหนือ Supply line เป็นวันแรก

     หลังจากจมอยู่ในช่วงพักปรับฐานมานาน 4 เดือน วันนี้เป็นวันแรกที่ดัชนี SET โผล่พ้นแนว Supply line เส้นประสีขาวตามรูปกราฟรายวันของ SET ข้างล่าง (ดูในวงกลมสีเขียว) สิ่งที่ผมสังเกตเห็นในกราฟมี ดังนี้
  • CK > EMA100D > EMA200D > Supply line > EMA5D > EMA10D
  • แท่งกราฟวันนี้กระโดดเปิดแก็ปซึ่งตามปกติแล้วจะกลับลงมาปิดแก็ปที่เปิดไว้ และหากมีการลงมาปิดแก็ปจริง ก็จะเป็นการลงมาย้ำฐานที่เส้น Supply line ให้แน่น ๆ แต่ยังไม่มีหลักประกันอะไรว่าเส้น Supply line จะรับอยู่หรือไม่
  • การพักฐานจะยังไม่สิ้นสุดลงอย่างแท้จริง หาก CK ไม่สามารถยืนเหนือเส้น EMA100D สีชมพูได้อย่างมั่นคง

Short URL =  http://bit.ly/1gnBk9U


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"