Wednesday, September 11, 2013

หุ้น CK รายวัน ยืนเหนือ EMA100D และเส้น supply line ได้แล้ว

     สิ้นวันที่ 10 ก.ย. 2013 ผมตรวจดูกราฟรายวันของหุ้น CK พบว่า แท่งกราฟสีแดงของวันนี้ (ในวงกลมขาว) ขึ้นไปแตะระดับสูงสุด 22.50 ที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน เมื่อไม่ผ่านจึงได้ลงมาแตะเส้น supply line สีม่วง แล้วย้อนกลับขึ้นไปเล็กน้อย และปิดลงที่ระดับ EMA100D เส้นสีชมพูในภาพข้างล่างพอดี ถ้าดูแบบละเอียดจะพบว่า ยังมีช่องแก็ปแคบ ๆ เปิดเอาไว้ในช่วง 20.40 - 20.50 บาท ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเหลือเอาไว้ทำแป๊กอะไรแค่สิบสตางค์ พรุ่งนี้ยังมีโอกาสปิดช่องตรงนี้ให้สนิทเสียก่อนจึงจะมีโอกาสไต่ราคาขึ้นทดสอบเส้นขอบบนสีเขียวของช่องแนวโน้มขาขึ้น แถว ๆ 23 บาทต่อไปครับ

Short URL =  http://bit.ly/15O99fs


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"