Tuesday, September 3, 2013

หลังผ่าน EMA100/EMA200 หุ้น CK ราย 30 นาที เข้าใกล้ Major supply line จะผ่านได้มั๊ย ?

      ผมได้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น CK ด้วย EMA5/EMA10 ในกราฟ [30 นาที] มาตั้งแต่บริเวณลูกศรชี้ในภาพข้างล่าง บัดนี้ราคาหุ้น CK ได้ผ่านแนว supply line เส้นประสีขาวภายในช่องแนวโน้มขาขึ้นสีม่วง พร้อมกันกับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น EMA100 และ EMA200 ได้แล้ว เมื่อมองภาพเชื่อมโยงจากจุดสูงสุดทางซ้ายของกราฟที่ 29.50 บาทจะเห็นเส้น Major supply line สีขาวทึบ บัดนี้ราคาหุ้นได้ขึ้นมาจ่อทดสอบเส้นนี้แล้ว จะผ่านไปได้มั๊ย ? ติดตามต่อไปครับ

Short URL =  http://bit.ly/14mJCJL


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"