Wednesday, February 29, 2012

สถานะหุ้นไทยในมือต่างชาติ สิ้นวันที่ 29 ก.พ. 2012 อีกพันล้านเศษจะชนแนวต้านแรก


ผมอัพเดต สถานะการถือหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 ตามรูปข้างล่างครับ อีกพันล้านเศษจะชนแนวต้านขอบบนด้านใน (เส้นแดง 1 ดอกจันทน์) ถ้าวันที่ 1 มีนาคม 2012 ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,125 ล้านบาทขึ้นไป แนวต้านถัดไปคือระดับเส้นแดง 2 ดอกจันทน์ ถัดขึ้นไปอีกประมาณสองหมื่นล้านบาทครับ

2012-02-29 Foreign holdings of Thai stocks approaching the first resistance


ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกราฟข้างบน คลิกที่นี่ ครับ 

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "