Wednesday, February 6, 2013

วันที่ 6 ก.พ. 2013 ทุนต่างชาติลงมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมของปี 2012


     ปิดตลาดวันที่ 6 ก.พ. 2013 ผมบันทึกปริมาณซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ แล้ววาดกราฟเงินลงทุนสะสมของต่างชาติและซูมเข้าไปดูในรายละเอียดได้ผลออกมาดังภาพข้างล่าง  ในภาพจะเห็นว่า การขายสุทธิต่อเนื่องในสองวันมานี้รวมประมาณห้าพันล้านบาทเป็นการลงมาย้ำฐานโดยทดสอบแนวรับเส้นสีชมพู ซึ่งตรงกับระดับสูงสุดเดิมของเดือนเมษายนปี 2012 เส้นสีชมพูนี้จะรับอยู่หรือไม่ ติดตามดูต่อไปครับShort URL = http://bit.ly/UyaE1F

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"