Thursday, February 7, 2013

ประคองกำไรของ CK ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 6 สัปดาห์


     ช่วงนี้เป็นระยะเวลาแห่งการรำลึกครบสิบปีการพุ่งหน้าตั้งของหุ้น CK สิบปีก่อนผมโดดขึ้นรถ CK มันพาผมปีนเขาขึ้นไปประมาณ 19 เท่า แล้วพาผมลงมาส่งที่เดิมในที่สุดเพราะผมไม่รู้ว่าควรโดดออกจากรถตอนไหน สิบปีผ่านไปไวเหมือนโกหก รู้สึก เดจาวู เหมือนย้อนอดีตไปนั่งรถคันเดิมอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ต้องไม่พลาดซ้ำสอง ผมสืบเสาะหาเกณฑ์ในการโดยสารรถคันนี้ว่า ต้องโดดออกเมื่อใด ลองดูหลาย ๆ แบบ มาได้ข้อสรุปดังภาพข้างล่าง กล่าวคือ ติดตามการไต่ขึ้นเขาของหุ้น CK ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 สัปดาห์ หรือ SMA6W ดังเส้นสีเหลืองในภาพ ถ้าราคา "ปิด" สิ้นสัปดาห์ ต่ำกว่าเส้นเหลืองเมื่อใด ต้องตัดสินใจว่า จะออกบางส่วนหรือออกทั้งหมด ระหว่างนี้ก็...เกาะรถให้แน่น ๆ ครับ


Short URL = http://bit.ly/TOzNUg

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"