Sunday, February 24, 2013

กราฟหุ้น JAS สร้างรูปถ้วยแก้วซึ่งมีเป้าหมายชี้ไปที่ 7.60 บาทเสร็จแล้ว

     หลังจากที่ราคาหุ้น JAS [ สิ้นสุดการพักปรับฐาน ] โดยทะลุขึ้นไปอยู่เหนือเส้น supply line สีน้ำเงินดังรูปข้างล่างแล้ว สองสามวันถัดมา ราคาหุ้นได้ขึ้นมาประชิดระดับสูงสุดเดิม 6.60 บาท ซึ่งเส้นร่างสีชมพูในภาพจะเห็นว่า ราคาหุ้นได้สร้างกราฟรูปถ้วยแก้วเสร็จแล้ว ส่วนจะผ่านระดับปากแก้วไปเลยหรือจะสร้างหูจับก่อนต้องตามดูต่อไป ทั้งสองทางล้วนมีเป้าหมายทางทฤษฎีชี้ไปที่ 6.60 + (6.60 - 5.60) = 7.60 บาท ในภาพนี้ผมแบ่งการไต่ราคาหุ้นได้เป็นสามช่องแนวโน้มขาขึ้น ขณะนี้ราคาหุ้นจ่ออยู่ที่ขอบบนของช่องหมายเลข 2 ซึ่งตรงกับระดับปากถ้วยแก้วพอดีครับShort URL = http://bit.ly/XOFcK2

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"