Tuesday, February 26, 2013

อิชิตัน กำหนดเข้า SET วันที่ 11 เดือน 12 ปี 13 เตรียมตังค์กันไว้หรือยัง ด้านหลังขอเสียงหน่อยครับ!!!


     หลังจากประสบบททดสอบใหญ่ น้ำท่วมปี 2554 บัดนี้ อิชิตัน ได้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ด้วยโรงงาน fully automatic ระดับ 5,500 ล้านบาท กำลังการผลิตชาเขียวหลากรส 600 ล้านขวดต่อปี แต่ใช้คนทั้งบริษัทเพียง 150 คน ช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 อิชิตันสามารถกวาดส่วนแบ่งตลาดชาเขียวไปได้ 40% ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้สำเร็จ ด้วยยอดขาย 4,500 ล้านบาท กำไรประมาณ 700 ล้านบาท ท่ามกลางตลาดชาเขียวในประเทศที่เติบโตปีละ 20% เรื่อยมา เนื่องจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือเพิ่มขึ้นมาก พร้อมกันกับสามารถปลดภาระดอกเบี้ยของกิจการออกไปได้ อิชิตัน จึงมีกำหนดวันเข้าซื้อขายในตลาด SET วันแรกไว้ ณ วันที่ 11 เดือน 12 ปี 13 ใครเคยเห็นฝีมือ ตันโออิชิ มาแล้ว คราวนี้มีโอกาสได้เห็น ตัน อิชิตัน อีกครั้งหนึ่ง ข้างหลังน่ะเตรียมตังค์ไว้หรือยังครับ!!! ขอเสียงหน่อยเร้วววววว

สรุปจากบทสัมภาษณ์ของคุณตัน  ภาสกรนที ในรายการ Hard Topic @ Money Channel

Short URL = http://bit.ly/V3y4uF

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"