Sunday, February 10, 2013

วันที่ 8 ก.พ. 2013 มีอะไรสำคัญที่ต่างชาติ ขายสี่วัน หมื่นหนึ่งพันล้านบาท ?

     ปิดตลาดวันที่ 8 ก.พ. 2013 ผมบันทึกปริมาณซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ แล้ววาดกราฟเงินลงทุนสะสมของต่างชาติและซูมเข้าไปดูในรายละเอียดได้ผลออกมาดังภาพข้างล่าง  ในภาพจะเห็นว่า การขายสุทธิต่อเนื่องในสี่วันมานี้ต้อนรับตรุษจีนกันไปรวมประมาณหมื่นหนึ่งพันล้านบาท ครับ ในภาพนี้ผม zoom out ออกมาอีกนิดหน่อยเพื่อให้เห็นยอดเงินลงทุนสะสมของต่างชาติในหุ้นไทยช่วงปลายปี 2007 ก่อนเกิดวิกฤตซับไพรม์ (เส้นกราฟสีน้ำเงินด้านซ้ายบนของภาพ) ในช่วงนั้นมีระดับสูงสุด-ต่ำสุดของเงินลงทุนสะสมของนักลงทุนต่างชาติสามระดับดังแสดงด้วยเส้นแนวนอนสีชมพู สีแดง และสีน้ำเงิน ในระหว่างการฟื้นตัวจากวิกฤตซับไพรม์ ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติในหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องภายในกรอบช่องแนวโน้มสีเขียวซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองช่องย่อยด้วยเส้นตรงสีส้ม เส้นแบ่งช่องแนวโน้มย่อยนี้ ตัดกันกับเส้นแนวนอนสีชมพูบริเวณที่ผมวางดาวดำไว้ทางขวาบนของภาพ
     หลังขึ้นปีใหม่ 2013 เป็นต้นมา เส้นกราฟสีน้ำเงินได้ทะลุผ่านเส้นแบ่งช่องแนวโน้มย่อยสีส้มขึ้นมาได้ ตามด้วยการทะลุผ่านเส้นแนวนอนสีชมพู แต่ยังไม่ทันได้ไปทดสอบเส้นแนวนอนสีแดง ก็เกิดการขายต่อเนื่องสี่วันดังได้กล่าวแล้ว จากในภาพจะเห็นว่า ณ สิ้นวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2013 เส้นกราฟสีน้ำเงินตกลงมาอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างเส้นสีชมพูแนวนอนและเส้นแบ่งช่องแนวโน้มย่อยสีส้มพอดี (ตรงดาวดำ) ถ้าดูภาพแบบตามเนื่อผ้า ผมมองว่าเส้นกราฟสีน้ำเงินลงมาย้ำฐานที่เส้นสีชมพู ก่อนผ่านเข้าไปอยู่ในช่องระหว่างเส้นแนวนอนสีชมพูและเส้นแนวนอนสีน้ำเงินอย่างมั่นคง และเป็นการลงมาย้ำฐานที่เส้นแบ่งช่องแนวโน้มย่อยสีส้ม ก่อนผ่านเข้าไปอยู่ในช่องระหว่างเส้นสีเขียวด้านบนและเส้นสีส้มอย่างมั่นคง จะเป็นแบบที่ผมว่ามาหรือไม่ ต้องติดตามดูกันต่อไปครับShort URL = http://bit.ly/1514KIf

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"