Thursday, February 28, 2013

หุ้น CK เล่นกายกรรมไต่เส้นลวด SMA14D ระหว่างรอหลุดจาก cash balance list


     ช่วงนี้ราคาหุ้น CK กำลังซ้ำรอยอดีตช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี 2012 โดยการเล่นกายกรรมไต่เส้นลวดไปตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วัน SMA14D เพื่อรอให้หลุดออกจาก cash balance list ในวันที่ 4 มีนาคม 2013 เมื่อดูจากสัญญาณ RSI จะเห็นได้ว่า มาตรการของตลาดหลักทรัพย์ได้ผลพอสมควร เมื่อหลุดจากบัญชีดำแล้วจะไปต่อได้อีกหรือไม่ จับตาให้ดีครับShort URL = http://bit.ly/15QytUJ

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"