Thursday, February 14, 2013

การฟื้นคืนชีพของหุ้น AJ

     ผมได้มีโอกาสชวนเพื่อนนักลงทุนดูการฟื้นคืนชีพของหุ้นมาแล้วหลายตัว วันนี้ขอชวนมาดูการกลับฟื้นคืนชีพของหุ้น AJ ครับ ในภาพข้างล่างผมลากเส้นสีชมพูเชื่อมต่อจุดสูงสุดในกราฟระหว่างการสลบไสลของหุ้นตัวนี้ช่วงสองปีที่ผ่านมา ผมเรียกเส้นนี้ว่า long-term supply line เพราะเมื่อใดที่ราคาหุ้นขึ้นมาถึงเส้นนี้จะมีคนรอขายเพียบ ตราบใดที่ราคาหุ้นยังไม่สามารถขึ้นไปอยู่เหนือเส้นสีชมพูได้ ก็ยังคงเป็นหุ้นขาลงตราบนั้น ต้นเดือนกันยายน 2012 ราคาหุ้นสามารถฝ่าเส้นสีชมพูขึ้นไปได้ และต่อมาได้ยืนยันการฟื้นคืนชีพด้วยการสร้างช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียว เป็นอันครบทั้งสององค์ประกอบคือ ผ่าน supply line ขึ้นมาได้ และเกิดช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่ กล่าวโดยสรุป ... AJ has returned !Short URL = http://bit.ly/14SwCNL

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"