Thursday, February 7, 2013

วันที่ 7 ก.พ. 2013 ต่างชาติขายอีก รวมสามวันประมาณแปดพันล้านบาท

     ปิดตลาดวันที่ 7 ก.พ. 2013 ผมบันทึกปริมาณซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ แล้ววาดกราฟเงินลงทุนสะสมของต่างชาติและซูมเข้าไปดูในรายละเอียดได้ผลออกมาดังภาพข้างล่าง  ในภาพจะเห็นว่า การขายสุทธิต่อเนื่องในสามวันมานี้รวมประมาณแปดพันล้านบาท เส้นแนวรับสีชมพู ซึ่งตรงกับระดับสูงสุดเดิมของเดือนเมษายนปี 2012 เอาไม่อยู่เสียแล้ว จะลงไปอีกไกลแค่ไหน จับตาให้ดีครับ
Short URL = http://bit.ly/WBI2l2

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"