Friday, July 13, 2012

ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน ในกราฟหุ้น JUBILE

     ผมเอาบทบาทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน (SMA75D) ในกราฟรายวันของหุ้น JUBILE มาให้เพื่อนนักลงทุนดูกันตามภาพข้างล่างครับ จะเห็นได้ว่าเส้นนี้เป็นแนวพยุงราคาหุ้นได้เป็นอย่างดี ยกเว้นตอนวิกฤติน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2011 ครับดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประจำตัวของหุ้นที่น่าสนใจได้ที่ "เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประจำตัวของหุ้นไทย" ครับ

===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "