Monday, July 2, 2012

ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 65 วัน ในกราฟหุ้น SINGER


ผมเอาบทบาทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 65 วัน (SMA65D) ในกราฟรายวันของหุ้น SINGER มาให้เพื่อนนักลงทุนดูกันตามภาพข้างล่างครับ จุดสำคัญในกราฟแสดงไว้ด้วยลูกศรแดง สำหรับเส้นตรงสีเขียวทั้งสองเส้นนั้นฟอร์มตัวเป็นช่องแนวโน้มราคาซึ่งมีด้านบนเป็นเส้นซัพพลายซึ่งบ่งชี้สภาวะที่มีผู้อยากขายหุ้นออกมามากกว่าผู้อยากซื้อหุ้น และด้านล่างเป็นเส้นดีมานด์ซึ่งบ่งชี้สภาวะที่มีผู้อยากซื้อหุ้นมากกว่าผู้อยากขาย ขณะนี้ราคาหุ้นอยู่บริเวณด้านล่างของช่องแนวโน้มราคา กำลังย้ำฐานให้แน่นโดยการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 65 วัน แล้วสองครั้ง กำลังจะทดสอบเป็นครั้งที่สามครับ 


ดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประจำตัวของหุ้นที่น่าสนใจได้ที่ "เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประจำตัวของหุ้นไทย" ครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "