Tuesday, July 24, 2012

ติดตามระดับดัชนี SET และ Foreign investment ณ สิ้นวันที่ 24 ก.ค. 2012


     วันที่ 24 ก.ค. 2012 หลังตลาดปิด ผมวาดกราฟดัชนี SET และเงินลงทุนของต่างชาติในหุ้นไทยมาแชร์ ตามภาพข้างล่างครับในภาพผมลองวาดช่องแนวโน้มราคาของ SET ด้วยชุดเส้นตรงสีแดง การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของดัชนี SET ในวันนี้เลียบขึ้นไปตามแนวเส้นประสีแดงเส้นล่างพอดี สำหรับเงินลงทุนของต่างชาติในกราฟสีน้ำเงิน ตอนนี้ลงมาแตะระดับต่ำสุดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมตรงเส้นประแนวนอนพอดีเช่นเดียวกันครับ

===================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "