Tuesday, July 17, 2012

ขอสามคำ SET เปรียบเทียบกับเงินลงทุนต่างชาติ 17 ก.ค. 2012

ผมวาดกราฟเปรียบเทียบเงินลงทุนในหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ เทียบกับดัชนี SET ณ สิ้นวันที่ 17 ก.ค. 2012 ได้ออกมาดังภาพข้างล่างครับ ดูภาพแล้ว ขอสามคำ......"ตาม น้ำ ไป"


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "