Thursday, July 12, 2012

ทุนต่างชาติกลับลำซื้อหุ้นไทยแล้วอย่างชัดเจน

ผมติดตามการเคลื่อนไหวของทุนต่างชาติและเก็บข้อมูลรายวันจากปริมาณการซื้อขายสุทธิ ในภาพข้างล่างเส้นสีน้ำเงินเป็นปริมาณเงินลงทุนของต่างชาติในหุ้นไทย เทียบกับระดับดัชนี SET เส้นสีแดง บริเวณวงรีสีเขียว แสดงการกลับเข้าสะสมหุ้นไทยอีกครั้งอย่างชัดเจน หลังจากการระบายออกในระยะสามเดือนที่ผ่านมา ตาดู หูฟัง แต่อย่าเชื่อใครถ้าไม่ได้เห็นภาพนี้ ครับ


Update:
ภาพขยาย 12 July 2012 ก่อนศุกร์ 13 (ศาล รธน. ม.68 และจีนประกาศ GDP)===================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "