Tuesday, July 24, 2012

ตามไปดูว่าขอบล่างของช่องแนวโน้มราคาหุ้น IVL จะเอาอยู่ไหม?


     วันที่ 24 ก.ค. 2012 หลังตลาดปิด ผมวาดกราฟความเคลื่อนไหวของราคาปิดหุ้น IVL ได้ดังกราฟสีแดงในรูปข้างล่างครับ


ในภาพราคาหุ้น IVL พุ่งขึ้นไปแตะขอบบนของช่องแนวโน้มราคาแล้วจึงดิ่งลงมามุ่งหน้าไปทางขอบล่างของช่องแนวโน้มราคา อีกไม่นานคงได้เห็นกันครับว่าเส้นขอบล่างจะ "เอาอยู่" หรือไม่ 

===================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "