Wednesday, July 18, 2012

ช่องแนวโน้มของ SET ระยะสั้น เหลียวหลังแลหน้า ดูโอกาสผ่านระดับ 1,250 จุด

     ผมพิจารณาแนวโน้มระยะสั้นของดัชนี SET และ เงินลงทุนของต่างชาติ โดยลากเส้นเชื่อมโยงจุดต่ำสุด-สูงสุดในกราฟ ได้เป็นช่องแนวโน้มดังภาพข้างล่าง สำหรับดัชนี SET ขณะนี้อยู่ตรงกลางช่องแนวโน้มสีแดงพอดี เส้นแนวนนอนสีแดงเป็นระดับจุดสูงสุดเดิม จะเห็นได้ว่า แนวต้านของช่องแนวโน้ม อยู่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิม ดังนั้นดัชนีน่าจะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมและผ่านไปได้โดยไม่ยากเย็นนักครับ


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "