Wednesday, January 11, 2012

ชำแหละหุ้น IVL ดูรายได้และกำไรสุทธิ ถึง 2011QQ3 ข้อมูลรูปแบบเต็ม


ก่อนที่จะไปลุยชำแหละหุ้นตัวถัด ๆ ไป ตอนนี้ผมยังติดค้างไว้ที่หุ้น SAT ซึ่งทำได้ครึ่งเดียวแล้วเจอตอ เพราะมาพบความจริงว่ากิจการของ SAT เป็นประเภทที่เรียกว่า capital intensive ต้องการเงินทุนสูงมากตลอดเวลา เป็นประเภทที่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของกิจการด้วยวิธี discounted cash flow (DCF) จะได้ผลไม่ดีเท่ากิจการแบบอื่น ดังนั้นผมจึงหาทางแก้ไข และพบว่า การใช้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานหุ้นในรูปแบบ "ต่อหุ้น" ที่เคยทำ มีข้อดีคือ ข้อมูลมีความกะทัดรัด ตัวเลขมีค่าน้อย แต่ข้อเสียคือทำให้เรามองไม่เห็นขนาดของกิจการว่าใหญ่ หรือเล็ก แค่ไหน ด้วยเหตุนี้ผมจึงกลับไปปรับแก้การชำแหละพื้นฐานหุ้นใหม่อีกครั้ง จากนี้ไปจะใช้ตัวเลขจริง ๆ ไม่ใช่ตัวเลข "ต่อหุ้น" ครับ ผมกลับไปแก้ไขการชำแหละหุ้นที่เคยทำไว้แล้วเพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปของกิจการได้ชัดขึ้น และทดสอบว่าการใช้ตัวเลขแบบใหม่จะช่วยในการหามูลค่าของ SAT ได้ดีขึ้นหรือไม่ครับ ผมประเดิมด้วยหุ้น IVL ก่อนเพราะมีข้อมูลที่ต้องปรับน้อยเนื่องจากอยู่ในตลาดมาเพียงสองปี  เริ่มด้วยรายได้และกำไรสุทธิของ IVL ดังนี้ครับ


2012-01-11-IVL-revenues-and-earnings-2011Q3

จากข้อมูลแบบใหม่นี้จะเห็นได้ว่า เราจะรู้สึกได้ตลอดเวลาว่า กำลังชำแหละหุ้นที่มีรายได้ระดับ "ห้าหมื่นล้านบาท" และมีกำไรสุทธิระดับ "สามพันล้านบาท" นับว่าเป็นกิจการที่ใหญ่โตทีเดียวครับ=============================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"