Friday, January 20, 2012

ผ่างบการเงินหุ้น SAT ดูกระแสเงินสดที่ไหลเข้า-ออกจากกิจการ ถึง 2011Q3

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระบวนการ (มาตรฐาน) ทางบัญชี ลวงตา ผมจะไม่ใช้ "กำไรสุทธิ (earning)" ในการดูฐานะของกิจการ แต่จะไปดูที่กระแสเงินสด เพราะเนื้อแท้ของการประกอบกิจการใด ๆ ก็คือการทำให้มี "เงินสดสุทธิ" ไหลเข้ากิจการครับ ลองคิดดูว่า ถ้ากิจการมีกำไร (ทางบัญชี) ดี แต่ต้องลงทุนจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ด้วยเงินจำนวนมาก เงินสดสุทธิก็ไม่เหลือมาถึงมือผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากการทำงานให้บริษัท จะได้ก็แต่เพียง "เงินปันผล" เท่านั้น (ถ้ากิจการยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้) นอกนั้นแล้วหุ้นที่ถืออยู่จะไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาแต่อย่างใด แล้วท่านจะถือหุ้นไปทำไม? ดังนั้นเหตุผลที่เรายังคงถือหุ้นใด ๆ อยู่ ก็มีอยู่อย่างเดียวคือ เมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าของกิจการจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยแสดงออกมาในรูปการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน แล้วมูลค่ากิจการจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร คำตอบคือ เงินสดสุทธิที่กิจการสร้างขึ้นได้ในแต่ละไตรมาส สะสมพอกพูนขึ้นไปตามเวลา นั่นเองครับ แล้วเงินสดสุทธิที่ว่านี้หายังไง ? คำตอบคือ เงินสดสุทธิ = เงินสดไหลเข้ากิจการ - เงินสดไหลออกจากกิจการ


หรือกำไรของผู้ถือหุ้น (owner's earnings) = กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (cash flows from operating activities) - เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน (capital spendings)


ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ในสมการข้างบนสามารถหาได้ใน งบกระแสเงินสด (cash flow statements) ครับ มาถึงตรงนี้ผมสรุปว่า สิ่งที่เราต้องดูไม่ใช่เพียงแค่กำไรสุทธิ แต่เป็น "กำไรของผู้ถือหุ้น" นั่นเองครับ เนื่องจากในแต่ละไตรมาส ผลการประกอบกิจการอาจมีความผันผวนด้วยปัจจัยฤดูกาล หรือปัจจัยชั่วคราวอื่น ๆ ทำให้ในบางครั้งกำไรของผู้ถือหุ้นก็อาจจะติดลบได้ สิ่งที่เราสนใจคือ การสะสมค่าของกำไรของผู้ถือหุ้น ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นจึงเหมาะสมกว่าที่จะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ในสมการข้างต้นในรูปของข้อมูลสะสม กราฟข้างล่างแสดงการสะสมค่าของ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (เส้นสีดำ) และเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (เส้นสีแดง)


2012-01-20-SAT-cumulative-operating-cashflows-and-cumulative-capital-spendings-2011Q3


จากข้อมูลในกราฟ จะเห็นว่า เิงินสดที่ไหลเข้าไปสะสมในกิจการ มีค่าสูสี คู่คี่ อยู่กับเงินสดที่ไหลออกไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ลักษณะเช่นนี้เพื่อนนักลงทุนคงจะเดาได้ใช่ไหมครับว่า กำไรของผู้ถือหุ้นจะเหลือสะสมอยู่ในกิจการมากน้อยเพียงใด

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"