Thursday, January 19, 2012

ชำแหละหุ้น SAT ดูรายได้และกำไรสุทธิ ถึง 2011Q3

ผมชำแหละงบการเงินของหุ้น SAT เสร็จแล้ว และจะทยอยโพสต์ต่อไปครับ เริ่มด้วยรายได้และกำไรสุทธิของ SAT ดังนี้ครับจากกราฟพบว่า หุ้น SAT มีรายได้ระดับ 2,000 พันล้านบาท รายได้และกำไรสุทธิของกิจการ มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ในช่วงวิกฤติซับไพรม์เมื่อปลายปี 2008 รายได้และกำไรสุทธิของกิจการลดค่าลงอย่างมาก แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในปีถัดมาครับ


===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"