Thursday, January 5, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SAT เพื่อดูกำไรของผู้ถือหุ้น ถึง 2011Q3


ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SAT เพื่อดูกำไรของผู้ถือหุ้นได้ผลดังกราฟข้างล่างครับ


2012-01-05 SAT cumulative owner's earning as of 2011Q3


กำไรของผู้ถือหุ้นซึ่งสะสมในกิจการ SAT มาตั้งแต่ปี 2005 มีค่าอยู่ในช่วง -1.25 ถึง 3.39 บาทต่อหุ้น ล่าสุดมีค่า -0.66  บาทต่อหุ้น การลดลงอย่างมากของกำไรของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยสองประการได้แก่ การลดลงของกระแสเงินสดที่ไหลเข้ากิจการ (เงินสดไหลออก) หรือ การลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อขยายกิจการ หรืออาจเกิดจากทั้งสองสาเหตุพร้อมกัน ตามที่เป็นมาในอดีตราคาหุ้น SAT มักมีการเปลี่ยนแปลงคล้อยตามกำไรของผู้ถือหุ้น โปรดสังเกตการตกลงของกำไรของผู้ถือหุ้นช่วงครึ่งหลังของปี 2008 ตามด้วยการเพิ่มขึ้นของกำไรของผู้ถือหุ้นอย่างรวดเร็วในปี 2009-2010 (ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นตามอย่างต่อเนื่องจนเกิดเศรษฐีใหม่ VI หลายราย) ตลอดปี 2011 ค่ากำไรของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างมากจนเกือบจะลบล้างกำไรของผู้ถือหุ้นที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2007 ทั้งหมด ผมไม่แน่ใจว่าในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์รอบที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ กำไรของผู้ถือหุ้นของ SAT จะสามารถพุ่งทะยานขึ้นมาแบบที่เคยทำไว้เมื่อปี 2009-2010 หรือไม่ หากกิจการนี้เจ๋งจริง ประวัติศาสตร์น่าจะซ้ำรอย สำหรับผม ถ้าราคาหุ้นสูงกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่แท้จริงผมจะไม่เสี่ยงเข้าลงทุนครับ (แน่นอนผมตกรถไฟบ่อยครั้งเพราะคิดผิดครับ)

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"