Tuesday, August 20, 2013

วันที่ 19 ส.ค. 2013 ต่างชาติขี่อูฐออกจากตลาดหุ้นไทย ฟางเส้นสุดท้ายจะทำให้หลังอูฐหักมั๊ย

     หลังจากตัวเลข GDP ไทยที่ออกมาน้อยผิดคาด วันนี้ 19 ส.ค. 2013 นักลงทุนต่างชาติก็เทขายหุ้นไทยออกมาจนปริมาณลงทุนสะสมในตลาด SET หลุดจากกรอบสีม่วงลงไปทำนิวโลว์ดังในภาพข้างล่าง บัดนี้เส้นกราฟสีเหลืองได้เข้าใกล้แนวเส้นประขาวที่เป็นแนวรับระยะยาว ที่ผมเปรียบเทียบไว้ว่าเป็น [ฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูฐ] หากหลุดจากเส้นนี้ลงไปก็ขอสองคำ .... "วงแตก" ครับ
Short URL =  http://bit.ly/152AhKy


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"