Tuesday, August 27, 2013

เกิดรูปถ้วยแก้วในกราฟหุ้น Facebook รายวัน

     โพสต์นี้ผมเอาภาพความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระดับโลก Facebook Inc. รายวัน มาให้เพื่อนนักลงทุนดูครับ ในภาพจะเห็นเส้นร่างสีน้ำเงินเริ่มจาก 33.47 USD อ้อมลงไปที่ 17.55 USD แล้วย้อนกลับขึ้นมาเป็นรูปถ้วยแก้วไม่มีหู ความสูงของถ้วยคือ 33.47 - 17.55 = 15.92 USD ตามทฤษฎี กราฟรูปนี้จะชี้ไปที่เป้าหมาย 33.47 + 15.92 = 49.39 USD ขณะนี้ราคาหุ้น FB อยู่แถว ๆ 41 USD ครับ ลูกศรเขียวในภาพแสดงจุดที่ EMA5D > EMA10D เป็นจุดเข้าซื้อแถว ๆ 24 USD ครับ
Short URL =  http://bit.ly/1aLQ3xt

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"