Thursday, August 15, 2013

หน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ TMI ในภาวะพักรบ

     มีเพื่อนนักลงทุนขอดูจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ TMI ผมไม่เคยรู้จักเครื่องบินลำนี้มาก่อน ดูกราฟแล้วน่าสนใจดีครับ ทางซ้ายของจอจะเห็นว่า ถ้าเราใช้ระดับเชื้อเพลิง EMA5D/EMA10D เป็นเครื่องชี้วัดการเริ่มและการยุติภารกิจ นักบินจะได้แต้มสะสมเพิ่มถึง 4 เท่าตัวครับ แม้โอกาสแบบนั้นไม่ได้มีมาบ่อย ๆ แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็แสดงถึงศักยภาพของนักบินและสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ลำนี้ เมื่อมองดูทางขวาของจอจะเห็นว่า อากาศยานข้าศึกยังคงซ่อนตัวหลีกเร้นใต้แนวเมฆ ตอนนี้นักบินจึงลาดตระเวนเรื่อย ๆ ไปก่อน รอให้เห็นข้าศึกโผล่เหนือแนวเมฆขาวชัด ๆ ค่อยว่ากันใหม่ครับ


Short URL =  http://bit.ly/13m4iXh


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"