Wednesday, August 14, 2013

หน้าจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ก่อนเริ่มภารกิจใหม่ GLOBAL14082013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ณ สิ้นวันที่ 13 ส.ค. 2013 มาฝากครับ จากหน้าจอจะเห็น supply line เป็นแนวเมฆคือ เส้นทึบสีขาว ตอนนี้ เครื่องบินขับไล่ GLOBAL อยู่เหนือแนวเมฆเส้นทึบขาวดังกล่าว กำลังทดสอบ เส้น EMA100D(21.242) สีชมพู นักบินตรวจดูเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(20.844) > EMA10D(20.707) จึงสั่งเริ่มภารกิจติดตามอากาศยานข้าศึกรอบใหม่  GLOBAL14082013 ที่ความสูง ATO วันที่ 14 ส.ค. 2013Short URL =  http://bit.ly/16NKYkH


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"