Tuesday, August 13, 2013

หน้าจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ BTS ก่อนเริ่มภารกิจใหม่ BTS14082013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ BTS ณ สิ้นวันที่ 13 ส.ค. 2013 มาฝากครับ จากหน้าจอจะเห็น supply line เป็นแนวเมฆขาว 2 แนว คือเส้นประ และเส้นทึบ ตอนนี้ เครื่องบินขับไล่ BTS อยู่เหนือเส้นประ และปิดลงที่เส้นทึบพอดี นักบินตรวจดูเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(8.434) > EMA10D(8.324) จึงสั่งเริ่มภารกิจติดตามอากาศยานข้าศึกรอบใหม่  BTS14082013 ที่ความสูง ATO วันที่ 14 ส.ค. 2013Short URL =  http://bit.ly/17mhW9N


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"