Wednesday, August 28, 2013

กรณีศึกษาเวลาจริง CK28082013 การลงทุนหุ้น CK โดยใช้ EMA5/EMA10 ราย 30 นาที

Updated:
4 September 2013 at 11.30 AM

     ในสองโพสต์ที่แล้ว ผมเอาตัวอย่างการลงทุนหุ้น CK โดยใช้ EMA5/EMA10 ราย 30 นาที มาแชร์ ผ่านกรณีศึกษา [CK11072013] และ [CK08082013] เพื่อนนักลงทุนอาจจะสงสัยว่า เหตุการณ์ทั้งสองดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว เราย้อนหลังกลับไปศึกษาย่อมง่าย เพราะเห็นอยู่แล้วว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า ถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยกฎเกณฑ์เดียวกัน โดยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปผลจะออกมาอย่างไร ดังนั้นในโพสต์นี้ผมจะตั้งเป็นโพสต์การทดลองแบบเรียลไทม์ ที่จะเข้ามาอัพเดตเรื่อย ๆ จนกว่าการทดลองจะจบลง ภาพข้างล่างเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้ 28 สิงหาคม 2013 แท่งกราฟหุ้น CK ราย 30 นาที ซึ่งเริ่มที่เวลา 3.30 PM เป็นแท่งแรกที่ EMA5(18.502) > EMA10(18.480) กราฟแท่งต่อมา EMA5 ยังคงมากกว่า EMA10 อยู่ โดยแท่งที่สองนี้เปิดขึ้นที่ราคา 18.70 บาท ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่บริเวณลูกศรชี้เป็นต้นไปซึ่งผมจะกลับมาอัพเดตตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นดังนี้

CK 30 min
28 August 2013 at 3.30 PM
EMA5 > EMA10 จำนวน 14 แท่ง => ซื้อ CK ที่ราคาเปิดของแท่งที่ 2 ATO(18.70)
EMA5 < EMA10 จำนวน 1 แท่ง *
EMA5 > EMA10 จำนวน 8 แท่ง
EMA5 < EMA10 จำนวน 1 แท่ง *
EMA5 > EMA10 จำนวน 1 แท่ง
EMA5 < EMA10 จำนวน 3 แท่ง *
EMA5 > EMA10 จำนวน 20 แท่ง
4 September 2013 at 10.00 AM
EMA5 < EMA10 จำนวนครบ 4 แท่ง * => ขาย CK ที่ราคาเปิดของแท่งที่ 5 ATO(19.40)

ผลตอบแทนการลงทุน ณ ปัจจุบัน = 19.40/18.70 = 3.74% ใน 8 วัน

หมายเหตุ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลองรอบนี้คือ กรอบเวลา 30 นาที สัญญาณขายคือเกิด EMA5 < EMA10 4 แท่งติดกัน ขายทำกำไรที่ราคาเปิดของแท่งที่ 5 ไม่ต้องสนใจว่าแท่งนั้นจะมีระยะเวลาเทรดจริงกี่นาที ดูตามกราฟเป็นหลัก

Short URL =  http://bit.ly/14CVyLd

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"