Friday, August 2, 2013

หน้าจอเรดาร์ SET ก่อนเริ่มวันสุกดิบ 2 ส.ค. 2013

     วันนี้ 2 สิงหาคม 2013 เป็นวันสุกดิบ ทางด้านการเมืองในประเทศ ผมเปิดหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ SET ก่อนเริ่มทำการ ได้ออกมาดังภาพข้างล่างครับ  จะเห็นว่า สองวันที่ผ่านมา เครื่องบินลงมาทำหวาดเสียว หลุดแนวเส้นนำวิถี EMA200D สีส้ม ลงมาแล้ว และอยู่บนเส้นประสีขาวพอดี หากวันนี้ปิดสิ้นวันหลุดเส้นประขาวลงมา นักบินต้องตัดสินใจยกเลิกภารกิจ ไปรอเริ่มใหม่ที่เส้นขอบล่าง ในภาพประมาณคร่าว ๆ ด้วยแนวเส้นสีเขียวอ่อนที่ความสูงประมาณ 1380 ครับ จากคำกล่าวที่ว่า "The chart never lied" ผมเชื่อกราฟมากกว่าข่าวลือที่ว่า สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ เพราะมีคนนี้ออกนอกประเทศ คนโน้นออกจากกรุงเทพ ดูกราฟดีกว่าครับ
Short URL =  http://bit.ly/136gSVf


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"