Thursday, October 10, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 10 ต.ค. 2013

     สิ้นวันที่ 10 ต.ค. 2013 นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิพันกว่าล้านบาททำให้กราฟปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเส้นสีเหลืองในภาพข้างล่างซึ่งชะลอการลดลงมาได้หลายวันเกิดแนวโน้มที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปอีกครั้ง จึงทำให้เกิดช่องแนวโน้มขาขึ้นสีม่วงอันใหม่ดังในภาพ ช่องแนวโน้มนี้จะได้รับการยืนยันถ้าเส้นสีเหลืองสามารถตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10 วันสีฟ้าขึ้นไปได้ รอดูต่อไปครับว่าจะสำเร็จหรือไม่Short URL =   http://bit.ly/1eaHR8R


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"