Wednesday, October 23, 2013

รูปแบบ "ถ้วยกาแฟมีหูจับ cup with handle" ในกราฟหุ้น JAS รายวัน 22 ต.ค. 2013

     ผมเข้าตรวจสอบกราฟหุ้น JAS รายวัน สังเกตเห็นรูปแบบ cup with handle หรือถ้วยกาแฟมีหูจับ ดังในภาพข้างล่าง ตัวถ้วยแก้วได้เกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ตามแนว 10.00-6.50-9.85 ขณะนี้กำลังสร้างส่วนหูจับ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง หากเมื่อใดที่ราคาหุ้นทะลุขึ้นไปอยู่เหนือแนว 9.85 บาทได้ ก็เป็นอันว่าส่วนมือจับได้ฟอร์มตัวเสร็จสมบูรณ์ ตามตำราท่านว่า เป้าหมายของรูปกราฟอยู่ที่ ระดับปากถ้วยบวกด้วยความสูงของตัวถ้วย หรือประมาณ 9.85 + 3.50 = 13.35 บาท จะเข้าทางที่ตำราว่าไว้หรือไม่ต้องติดตามต่อไปครับShort URL =  http://bit.ly/1h82lBz


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"