Monday, October 21, 2013

เป้าหมายการพักปรับฐานของหุ้น CK สำหรับการไต่ราคาจาก 20.80 ไปยัง 23.80 บาท => 22.65, 22.34, 21.95 บาท

     ในกราฟหุ้น CK ราย 60 นาที การวิ่งขึ้นของราคาหุ้นเริ่มต้นที่ 20.80 บาท และไปสิ้นสุดลงที่ 23.80 บาท การปรับลงแรงในวันที่ 21 ต.ค. 2013 บ่งชี้ว่า การวิ่งรอบนี้ได้สิ้นสุดลง และต่อไปเป็นการพักปรับฐาน ตามทฤษฎี Fibonacci retracement ระยะการวิ่งของราคาหุ้นเท่ากับ 23.80 - 20.80 = 3.00 บาท การปรับราคาลง -38.20% ของ 3.00 บาท ชี้เป้าหมายไปที่ 22.65 บาท และท้ายตลาดวันที่ 21 ต.ค. 2013 ราคาหุ้นได้ลงไปถึงเป้าหมายนี้แล้ว ส่วนเป้าหมายต่อไปถ้าเป้าหมายนี้เอาไม่อยู่ ได้แก่ -48.60% ที่ 22.34 บาท และ -61.80% ที่ 21.95 บาท ตามลำดับครับ
     ในภาพที่ผมร่างด้วยมือ เมื่อมองกราฟนี้ในมุมมองที่กว้างขึ้นจะเห็นว่า ราคาหุ้นเริ่มตกลงจากยอดสูงสุด 24.10 บาท ไปหา จุดต่ำสุด 20.80 บาท แล้วฟื้นกลับขึ้นไปที่ 23.80 บาท แล้วย้อนกลับลงมาที่ประมาณ 22.60 บาทในปัจจุบัน รูปร่างของกราฟในขณะนี้เข้าข่าย ถ้วยแก้วมีหูจับ หรือ cup with handle ซึ่งตัวถ้วยแก้ว 24.10-20.80-23.80 ได้สร้างเสร็จแล้ว ขณะนี้กำลังสร้างส่วนหูจับ ถ้าการพักปรับฐานที่เป็นอยู่ไม่ลงไปต่ำกว่านี้อีกแล้ว รูปหูจับของถ้วยแก้วก็น่าจะเป็น 23.80-22.50-23.80 ทำให้เป้าหมายตามรูปกราฟ cup with handle ชีัไปที่ 23.80 + (23.80 - 20.80) = 26.80 บาท อันนี้ว่ากันตามทฤษฎี ส่วนความจริงจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ต้องติดตามต่อไปครับShort URL =  http://bit.ly/16pYxEe


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"