Saturday, October 12, 2013

บทบาทของกลุ่มเส้นรูปพัดระหว่างการฟื้นตัวของราคาหุ้น CK

     ระหว่างการการพักปรับฐานรอบใหญ่ ๆ ของราคาหุ้น เส้นทางเทคนิคที่มีบทบาทในการกำหนดแนวโน้มการฟื้นตัวของราคาหุ้นคือแนวเส้น supply line ซึ่งเชื่อมต่อจุดสูงสุดในกราฟเข้าด้วยกัน ภาพข้างล่างเป็นกราฟ CK ราย 60 นาที ซึ่งพักฐานลงมาจากจุดสูงสุดที่ 29.50 บาททางด้านซ้ายของภาพ เมื่อราคาหุ้นปรับฐานลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 15.90 บาทแล้วจึงเริ่มฟื้นตัวขึ้นไปโดยการทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นเป็นจังหวะภายในช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่สีน้ำเงิน ทุกครั้งที่เกิดจุดสูงสุดใหม่ เพื่อนนักลงทุนสามารถลากเส้นตรงจากจุดสูงสุด 29.50 บาททางซ้ายมือลงมาเชื่อมจุดสูงสุดภายในช่องแนวโน้มสีน้ำเงินนี้ได้เป็นกลุ่ม supply line เส้นประสีม่วง ขาว เหลือง ส้ม ซึ่งฟอร์มตัวเป็นรูปพัด เส้นเหล่านี้จะกำหนดแนวต้านของราคาหุ้นซึ่งจะต้องผ่านขึ้นไปให้ได้ และเมื่อผ่านไปได้แล้วเส้นเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับสำหรับให้ราคาหุ้นย้อนกลับลงมาย้ำฐานให้แน่นก่อนไต่ระดับขึ้นไปต่อ  เส้น supply line บนสุดในปัจจุบันคือเส้นประสีส้มซึ่งเชื่อมต่อจากจุด 29.50 บาท ลงมายังจุด 24.10 บาท เมื่อราคาหุ้นทะลุเส้นประสีเหลืองขึ้นมากำหนดเส้นประสีส้มแล้ว จึงย้อนกลับลงไปย้ำฐานให้แน่นที่เส้นประสีเหลืองอีกครั้งก่อนไปต่อ ขณะนี้ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นไปจนชนกับเส้นประสีส้มซึ่งถ้าทะลุผ่านไปได้ก็จะไปต่อจนกระทั่งชนเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มสีน้ำเงิน เมื่อถึงตรงนั้นก็มีความเป็นไปได้สองทางคือทะลุขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มใหม่ที่อยู่สูงขึ้นไป หรือย้อนลงมาย้ำฐานที่เส้นประสีส้มแล้วค่อยไปต่อ หากเป็นอย่างหลัง เราก็จะได้แนว supply line เพิ่มเข้ามาในกลุ่มเส้นรูปพัดอีกหนึ่งเส้น การติดตามการลงทุนด้วยกลุ่มเส้น supply line รูปพัดเช่นในตัวอย่างนี้ จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจลักษณะการไต่ราคาของหุ้นในช่วงระหว่างการฟื้นตัวจากการพักปรับฐานรอบใหญ่ ๆ และจัดการการลงทุนได้อย่างเหมาะสมครับ


Short URL =  http://bit.ly/19FZ4lr


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"