Wednesday, October 23, 2013

เป้าหมายการพักปรับฐานของหุ้น JAS สำหรับการไล่ราคาจาก 6.60 ไปยัง 9.85 บาท

     ในกราฟหุ้น JAS รายวัน มีการวิ่งขึ้นของราคาหุ้นเริ่มต้นที่ 6.60 บาท ไปสิ้นสุดลงที่ 9.85 บาท จากนั้นเป็นการพักปรับฐาน ตามทฤษฎี Fibonacci retracement ระยะการวิ่งของราคาหุ้นเท่ากับ 9.85 - 6.60 = 3.25 บาท การปรับราคาลง -38.20% ของ 3.25 บาท ชี้เป้าหมายไปที่ 8.61 บาท ส่วนเป้าหมายที่อยู่ต่ำลงไปได้แก่ -50% ที่ 8.23 บาท และ -61.80% ที่ 7.84 บาท ตามลำดับครับ ตามที่ผมเคยโพสต์ไว้ว่า การพักปรับฐานที่ดำเนินอยู่นี้ เป็นการ [ฟอร์มส่วนหูจับของถ้วยกาแฟ] ดังนั้น ลักษณะของหูจับถ้วยกาแฟใบนี้เป็นไปได้หลายรูปแบบทั้งออกข้างตรง ๆ หรือย้อยลงเป็นแนวโค้งแล้วกลับมาที่เดิม ดังน้้นเป้าหมายการพักปรับฐานตามทฤษฎี Fibonacci retracement ที่ระดับต่าง ๆ ข้างต้นจึงเป็นแนวทางให้นักลงทุนตัดสินใจดำเนินการลงทุนได้อย่างเหมาะสมครับ
Short URL =  http://bit.ly/1fV5BkK


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"