Tuesday, October 15, 2013

ติดตาม CK ด้วยสถานะ EMA5/EMA10/EMA100/EMA200 ณ 14 ต.ค. 2013

     ผมติดตามบันทึกสถานะของสัญญาณ EMA ในกรอบระยะเวลาต่าง ๆ โดยอัพเดตข้อมูลทุกวัน และได้โพสต์ไว้ที่ [ http://bit.ly/15LCnBA ] ธรรมชาติของสัญญาณ EMA ในกรอบเวลาน้อย ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่วนในกรอบเวลานาน ๆ จะเปลี่ยนแปลงช้า สิ่งที่ผมมองหาคือการฟื้นตัวของราคาหุ้นแบบยาว ๆ เพื่อเข้าลงทุนในช่วงเริ่มไต่ราคา และขายทำกำไรในตอนที่ราคาขึ้นไปยาว ๆ แล้ว
     ในช่วงเริ่มต้น ผมมองหาการเรียงตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบ EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากในกราฟหุ้นที่มีกรอบเวลาการหาค่า EMA น้อย ๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักหายไปในเวลาต่อมา (fluctuaton) แต่ในกรอบเวลานาน ๆ เช่นกราฟรายสัปดาห์ การเกิดรูปแบบ EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 จะเกิดในช่วงเริ่มต้นก่อนการไต่ราคาขึ้นไปยาว ๆ ดังนั้นลำดับการเกิดรูปแบบ EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 ที่ไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมาจะเกิดขึ้นในกรอบ 1 สัปดาห์ก่อน แล้วไล่ลงไป 1 วัน 240 นาที 120 นาที 60 นาที และ 30 นาทีตามลำดับ 
     เมื่อเกิดรูปแบบการเรียงเส้น EMA ดังกล่าวแบบไม่เปลี่ยนกลับไปมาแล้ว แสดงว่าราคาหุ้นเข้าสู่การวิ่งแบบยาว ๆ แล้ว ต่อไปก็เป็นการพิจารณาว่าควรทำกำไรเมื่อใด จุดหมดรอบการวิ่งของราคาหุ้นจะตรงกันข้ามกับการเรียงเส้น EMA กล่าวคือ EMA5 < EMA10 จะเกิดในกรอบเวลาน้อย ๆ ก่อน แล้วไล่ไปสิ้นสุดที่กรอบราย 1 สัปดาห์ในที่สุด ดังนั้นการทำกำไรควรทำเมื่อเกิด EMA5 < EMA10 ในกรอบเวลาน้อย ๆ เพราะราคาหุ้นยังสูงอยู่ ถ้ารอคอนเฟิร์มด้วยกรอบเวลาที่นานขึ้นกำไรที่ควรได้ก็จะน้อยลงตามลำดับ ความยากที่เป็นศิลปะซึ่งบอกสอนกันไม่ได้คือ นักลงทุนจะเลือกกรอบเวลาไหนในการเข้าลงทุน และเลือกกรอบเวลาไหนในการขายทำกำไร อันนี้อยู่ที่ประสบการณ์และการตัดสินใจของแต่ละคนโดยแท้ พูดแบบไทย ๆ ก็ต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับ "ดวง" นั่นเองครับ
     สำหรับหุ้น CK ในปัจจุบัน ยังอยู่ในช่วงการเริ่มฟื้นตัวของราคาหุ้น การเกิดรูปแบบ EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 ที่มั่นคงกำลังเริ่มไล่ย้อนจากกรอบเวลา 1 สัปดาห์ไปยังกรอบเวลาที่เร็วขึ้น ดังรูปข้างล่างครับ

Short URL =  http://bit.ly/17que0g


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"