Thursday, October 10, 2013

วันที่ 9 ต.ค. 2013 เกิด EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 ในทุกกรอบเวลาของกราฟหุ้น CK

      สัญญาณ EMA ที่ผมเฝ้ารอมาได้พักใหญ่แล้ว คือการเรียงตัวกันในรูปแบบ EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 ในทุกกรอบเวลาของกราฟหุ้น CK สิ้นวันที่ 9 ต.ค. 2013 ได้เกิดรูปแบบดังกล่าวขึ้น ในกรอบเวลาที่ผมติดตามอยู่ได้แก่ 30 นาที 60 นาที 120 นาที 240 นาที 1 วัน และ 1 สัปดาห์ เนื่องจากวันยังเป็นวันพฤหัสบดี ดังนั้น กราฟแท่งสุดท้ายในภาพรายสัปดาห์จึงยังอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ ต้องรอปิดวันศุกร์จึงจะคอนเฟิร์มเหตุการณ์นี้ได้อย่างเป็นทางการ แต่ตอนนี้ถือได้ว่าโอกาสที่รอคอยได้เกิดขึ้นแล้วครับหมายเหตุ: แท่งสุดท้ายในกราฟรายสัปดาห์ยังเหลืออีก 2 วันจึงจะจบ


Short URL =  http://bit.ly/19B5MJy


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"