Tuesday, October 29, 2013

ช่องแนวโน้มขาขึ้นปรับปรุงใหม่ของหุ้น Facebook 28 ต.ค. 2013

     หลังจากที่ Facebook ประสบความสำเร็จในการหารายได้จากการโฆษณาในอุปกรณ์โมบาย ราคาหุ้น FB ก็พุ่งเข้าสู่ขาขึ้น และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนขึ้นมาอยู่เหนือราคาจองได้แล้วในปัจจุบัน ในระหว่างนี้ ผมได้ลากเส้นตรงคู่ขนานคือ เส้น supply line (บน) และเส้น demand line (ล่าง) ประกอบกันเป็นช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงความชันของเส้นคู่ขนานนี้อย่างต่อเนื่อง ในภาพข้างล่างผมได้ปรับปรุงแนวเส้นคู่ขนานนี้อีกครั้ง ในภาพจะเห็นว่า เส้น demand line ด้านล่างแตะกับจุดต่ำสุด 2 จุด และเส้น supply line ด้านบนก็แตะจุดสูงสุด 2 จุดเช่นกัน ขณะนี้ราคาหุ้นปรับลงมาใกล้เส้น demand line เตรียมพร้อมรับรู้ผลประกอบการที่จะประกาศออกมาหลังตลาดปิด 30 ต.ค. 2013 จุดสีเขียวในภาพคือจุดที่ผมเข้าลงทุนในรอบปัจจุบัน ซึ่งราคาหุ้นได้ลดลงมาใกล้ราคาที่เข้าลงทุนแล้ว หากราคาหุ้นยังคงอยู่ในช่องแนวโน้มนี้ไปเรื่อย ๆ ผมต้องมาพิจารณาว่า เมื่อราคาหุ้นขึ้นไปแตะเส้น supply line ด้านบนในครั้งต่อไป ควรขายทำกำไรเพื่อลงมารอรับใหม่ที่เส้น demand line ด้านล่างหรือไม่ สมมุติว่า ผลประกอบการออกมาดีตามคาดหรือดีกว่าคาด ราคาหุ้นจะยังคงอยู่ในช่องแนวโน้มนี้ต่อไปหรือไม่ อันนี้ต้องพิจารณาให้ดี ๆ ครับ
Short URL =  http://bit.ly/1g88dMa


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"