Tuesday, October 22, 2013

ติดตามความแข็งแกร่งการฟื้นตัวของราคาหุ้น CK 21 ต.ค. 2013

     ผมติดตาม [ความแข็งแกร่งการฟื้นตัวของราคาหุ้น CK] โดยบันทึกจำนวนแท่งกราฟในกรอบเวลาต่าง ๆ ที่ค่า EMA5 > EMA10 และ EMA5 < EMA10 กราฟที่ใช้ได้แก่ CK 30 min, 60 min , 120 min, 240 min, 1 day และ 1 week ในช่วงแรก ๆ ของการฟื้นตัว กรอบเวลาที่เร็วจะมีการสลับกันไปมาระหว่าง EMA5 > EMA10 และ EMA5 < EMA10 ส่วนกรอบเวลาที่ช้ามากเช่น CK 1 week การสลับดังกล่าวจะกินเวลานานมาก ดังนั้นหากเกิด EMA5W > EMA10W ในกราฟ CK 1 week ก็แสดงว่าได้เริ่มเข้าสู่รอบขาขึ้นแล้ว แต่การขึ้นนั้นจะยังไม่แข็งแกร่งร้อนแรงถ้าไม่เกิดการเรียงตัวกันตามรูปแบบ EMA5 > EMA10 > EMA100 >  EMA200 ในทุกกรอบเวลา
     การปรับฐานเล็ก ๆ ของหุ้นในวันที่ 21 ต.ค. 2013 ทำให้กราฟ CK ในกรอบเวลา 30 min, 60 min, 120 min และ 240 min ยังคงมีการแกว่งตัวสลับไปมา (fluctuating) ระหว่าง EMA5 > EMA10 และ EMA5 < EMA10 มีเพียงกรอบเวลา 1 day และ 1 week เท่านั้นที่ไม่แกว่งตัวแล้ว (stable) ผมจะติดตามแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ stable ในทุกกรอบเวลา เมื่อถึงเวลานั้นจะพบว่าราคาหุ้นได้อยู่ในสภาพวิ่งหน้าตั้งแล้ว ต่อไปก็จับตาให้ดีว่าจะเกิดการ fluctuating ในกรอบเวลาสั้น ๆ เช่น 30 min ไล่ขึ้นไป หากการวิ่งหน้าตั้งนั้นทำกำไรมากพอสมควรแล้ว เพื่อนนักลงทุนก็ควรขายทำกำไรเมื่อเกิด EMA 5 < EMA10 ในกรอบเวลา 30 min ขึ้น (หลังจากเกิด stable ในทุกกรอบเวลาแล้ว ไม่ใช่ในช่วงแรกของการฟื้นตัวอย่างในปัจจุบัน)
     บางท่านอาจจะรอให้ชัวร์มากขึ้นว่า ราคาหุ้นจะไม่วิ่งขึ้นไปอีกแล้ว โดยรอให้เกิด EMA5 < EMA10 ในกรอบเวลา 60 min แต่ถึงตอนนั้นกำไรจะลดลงไปมากกว่าการตัดสินใจทำกำไรตอนเกิด EMA5 < EMA10 ในกรอบเวลา 30 min ใครจะตัดสินใจอย่างไร พระท่านว่า กมฺมุนา วตฺตี โลโก สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ครับ
Short URL =  http://bit.ly/1h3747B


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"