Wednesday, December 12, 2012

ได้ฤกษ์สวยหมายเลข 12 ต่างชาติ "ลอยลำ" กลับเข้าตลาดหุ้นไทยอีกครั้งแล้ว

     วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2012 เวลา 12 นาฬิกา 12 นาที 12 วินาที นักลงทุนต่างชาติ เริ่มกดปุ่ม Buy เอาฤกษ์ เอาชัย กลับเข้าลงทุนในหุ้นไทยอย่างเป็นทางการ ฝ่าทุกแนวต้านออกจากช่องแนวโน้มขาลงสีน้ำเงินในภาพข้างล่างแบบ "ลอยลำ" พาเอาดัชนี SET ขึ้นชนเป้าหมาย 1350 แบบชิลล์ ชิลล์ ทำให้กราฟสีแดงเปลี่ยนไปอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้นครึ่งบนเรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปคงจะช่วยกันประคองเลี้ยงตัวไปตามช่องสีแดงครึ่งบนจนกว่าจะไปชนเพดานเส้นสีแดงบนสุดที่ใดที่หนึ่ง แถว ๆ 1400 จุดหรือสูงกว่า ในตอนนี้กราฟที่ซูมประมาณนี้เริ่มให้ภาพไม่ชัดเสียแล้ว จำเป็นต้องค่อย ๆ zoom out เพื่อให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นต่อไปครับShort URL = http://goo.gl/pLmeG

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"