Wednesday, December 19, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติวันที่ 18 ธันวาคม 2012

     หลังตลาดปิด ผมบันทึกระดับดัชนี SET และปริมาณซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ จากนั้นวาดเป็นกราฟออกมาด้วยมุมมองที่พอเหมาะดังภาพข้างล่าง กราฟเส้นสีแดงของดัชนี SET กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปทดสอบขอบบนของช่องแนวโน้มสีแดง ส่วนกราฟเส้นสีน้ำเงินเป็นปริมาณเงินลงทุนสะสมของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นไทย ในขณะนี้ได้ผ่านขึ้นไปอยู่เหนือเส้นแนวต้านสีชมพูเส้นสั้นชัดเจนมากขึ้น อุปสรรคต่อไปคือเส้นสีชมพูเส้นยาว ครับ
Short URL = 
http://bit.ly/UAhIp3

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"