Tuesday, December 18, 2012

ทำอะไรสักอย่าง SINGER


      ผมเข้าตรวจสอบกราฟรายวันของหุ้น SINGER โดยการวาดช่องแนวโน้มขาขึ้นสีน้ำเงิน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 84 วัน SMA84D สีเหลือง และเส้นแนวต้าน (supply line) ระหว่างการพักปรับฐานสีชมพู ได้ออกมาดังภาพข้างล่าง จากกราฟจะเห็นว่า ราคาหุ้น SINGER ได้เดินมาจนเกือบสุดทางแล้ว กล่าวคือกำลังจะชนเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นสีน้ำเงิน กำลังจะชนเส้น SMA84D และอาจจะกำลังจะชนเส้นแนวต้านสีชมพู เจอสถานการณ์อย่างนี้ ผมนึกถึงเพลงของ ป้าง นครินทร์ ปริญญาตรีหมื่นห้า ค่าแรง 7 จังหวัด 300 จำนำข้าวชาวนา ค่าแรงใหม่ทั่วประเทศ ทุกสิ่งอย่างรัฐบาลก็ได้ทำแล้ว ในส่วนของนักลงทุนเห็นคุณป้างเขาบอกว่า "ฉันต้องทำ ทำอะไรสักอย่างแล้ว" [ ที่นี่ ]  ครับShort URL = http://bit.ly/TsHvjS


==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"