Wednesday, December 19, 2012

ดัชนี SET 19 ธ.ค. 2012 ในมุมมองกราฟแท่งเทียนรายวัน


     เนื่องจากดัชนี SET กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 1400 จุด ผมถือคติว่า เมื่อเริ่มลังเลในทิศทางของตลาดให้ลองดูภาพที่กว้างขึ้น ผมจึงวาดกราฟรายวันของ SET ให้ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปีล่าสุด แล้ววาดช่องแนวโน้มขาขึ้นของดัชนีด้วยเส้นตรงสีเขียว 3 เส้น ลักษณะการเคลื่อนไหวของดัชนีทำให้ได้ช่องแนวโน้มใหญ่ที่แบ่งย่อยได้เป็นช่องแนวโน้มย่อยซึ่งมีความกว้างเท่ากันดังรูปข้างล่าง ขอบเขตของช่องแนวโน้มใหญ่ด้านล่างกำหนดโดยจุดต่ำสุดเมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2011 และจุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2012 ที่ผ่านมา ครึ่งแรกของช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดัชนีวนเวียนอยู่แถว ๆ บริเวณเส้นกึ่งกลางของช่องแนวโน้มใหญ่ ก่อนที่จะย้ายขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มย่อยช่องบนในช่วงครึ่งหลัง จนทำจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมแล้ว ดัชนีจึงได้ปรับลงมาที่เส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มใหญ่ จากนั้นใช้เวลาเด้งไปมาในช่องแนวโน้มย่อยช่องล่างมาจนถึงปัจจุบัน ในระหว่างนั้นได้ขึ้นมาแตะเส้นกึ่งกลางช่องแนวโน้มใหญ่มาแล้วสองครั้ง ขณะนี้กำลังจะแตะเส้นกึ่งกลางนี้เป็นครั้งที่สาม เมื่อแตะแล้วจะเป็นไปอย่างไรต่อไปเป็นไปได้สามรูปแบบคือ 1. แตะแล้วพักปรับฐานอย่างที่เคยทำมา คือลงไปแถว ๆ 1300 จุด หรือ 2. แตะแล้วไถลไปตามแนวเส้นกึ่งกลางไปเรื่อย ๆ อีกสักระยะหนึ่ง หรือ 3. แตะแล้วผ่านขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่เส้นขอบบนของช่องแนวโน้มใหญ่ที่ระดับประมาณ 1500 จุด ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหน หากลงทุนโดยเดินตาม [ แผนปกป้องมูลค่าพอร์ตภาคปฏิบัติ ] พอร์ตของเราจะอยู่รอดปลอดภัยครับShort URL = http://bit.ly/12Afb3n


==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"