Tuesday, December 18, 2012

TVD ให้ตายเถอะซาร่า เธอทะลุออกมาแล้ว      ผมเข้าตรวจสอบกราฟรายวันของหุ้น TVD พบว่า หลังจากเข้าเทรดในตลาดแล้ว ราคาหุ้นได้ตกลงไปทำจุดต่ำสุด แถว ๆ 4.00 บาท จากนั้นจึงพุ่งขึ้นรวดเดียวไปทำจุดสูงสุดแถว ๆ 7.75 บาท แล้วจึงพักเหนื่อยปรับฐานลงมา ระหว่างทางก็สร้างแนวเส้น supply line ไว้ เมื่อวาด supply line และ demand line ลงในกราฟแล้ว ได้ผลออกมาดังภาพข้างล่าง ซึ่งเห็นแล้วผมถึงกับอุทานออกมาว่า "ให้ตายเถอะซาร่า เธอทะลุ supply line ขึ้นมาได้แล้ว" และในขณะนี้เธอกำลังย้ำฐานให้แน่นแถว ๆ 6.00 บาท "ถ้าคุณโทรมาภายใน 10 นาที เธอจะบอกให้รู้ว่าเธอหายเหนื่อยและพร้อมจะไต่ขึ้นไปตามเส้น demand line แล้วหรือยัง" 
Short URL = http://bit.ly/UNGnXH


==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"